ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

 
 
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ ເນື່ອງໃນວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ, ທາງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນສຸກ ວັນທີ 02.12.2022 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ ວັນທີ 05.12.2022.

2022-11-28 02:42:36

 
 
ເຖິງບັນດາລູກຄ້າທີ່ນັບຖື, ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ ວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນວັນສຸກ ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2022 ແລະ ຈະເປີດບໍລິການ ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2022.

2022-10-05 19:00:20

 
 
ແຈ້ງການ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ໜ່ວຍບໍລິການຊັ່ງຈ່ຽງ, ທະນະຄານແຄນນາເດຍລາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 26-04-2021 ຫາ 06-05-2021 ຫຼື ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.

2021-04-27 06:17:30

 
 
ແຈ້ງການເຖິງບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທະນະຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ.

2022-11-04 01:35:18

 
 
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າທີ່ນັບຖື, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທາງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນວັນພຸດ ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2022 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2022.

2022-07-17 19:50:45

 
 
ທາງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງໃນງານເທດສະການ ວັນບຸນປີໃຫມ່ລາວ ວັນທີ 14-16/04/2021 ແລະ ພວກເຮົາຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນ ວັນທີ 19/04/2021. ພວກເຮົາຂໍຖືໂ

2021-04-08 19:15:58

 
 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທ້ອນເງິນອາຊຽນ 31 ຕຸລາ 2022 ການທ້ອນເງິນ ແມ່ນການຮັກຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

2022-10-31 18:33:25

 
 
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນມອບເງິນ 50 ລ້ານ ກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານ ພະຍາດCOVID-19

2021-05-26 03:00:57

 
 
ສະບາຍດີປີໃໝ່ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງຊາບວ່າ. ເນື່ອງໃນວັນປີໃໝ່ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ທາງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ 2 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11-12.02.2021 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນວັນທີ

2021-02-08 23:19:44

 
 
ແຈ້ງການເຖິງບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທະນະຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ.

2022-10-05 19:49:46

 
 
ແຈ້ງການ ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ໜ່ວຍບໍລິການຊັ່ງຈ່ຽງ, ທະນະຄານແຄນນາເດຍລາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 26-04-2021 ຫາ 06-05-2021 ຫຼື ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.

2021-04-27 06:35:32

 
 
ຂໍແຈ້ງ ມາຍັງບັນດາລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບການປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ລະຫວ່າງໂອກາດປີໃໝ່ລາວ

2018-04-12 04:16:05

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.