ຂ່າວສານ

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຕາງໜ້າພະນັກງານ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ດ້ວຍການມອບເງິນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ - ບໍລິໂພກທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພຕົວຈິງ ທີ່ບ້ານນາຄຳ ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ລວມເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກພາກສ່ວນ ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນພື້ນທີ່ ໃຫ້ກ້າວຜ່ານວິກິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນຄັ້ງນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

2023-08-15 01:50:51

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.