ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການເຖິງບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທະນະຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ.

ເຖິງບັນດາລູກຄ້າທີ່ນັບຖື, ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ເນື່ອງຈາກການສັນຈອນບໍ່ສະດວກໃນການຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຈຳປີ 2022, ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ (ປິດສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່, ລູກຄ້າຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໜ່ວຍບໍລິການຊັ່ງຈ່ຽງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການດົງຈອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ) ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 11.10.2022 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 12.10.2021, ແຕ່ລູກຄ້າຍັງສາມາດໃຊ້ໜ່ວຍບໍລິການຊັ່ງຈ່ຽງ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການດົງຈອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ດັ່ງນັ້ນ, ທາງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ວຍ.

2022-10-05 19:49:46

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.