ຕິດຕໍໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່      
  ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ:   ທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ - 15:30 ຕອນແລງ.
  ທີ່ຢູ່:   ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
  ໂທລະສັບ:   (+856)-21 227 999
  ລະຫັດ SWIFT:   CADILALA
  ອີເມວ:   info_lao@canadiabank.com
  ເວັບໄຊທ໌:   https://www.canadiabank.com.la
  Facebook Page:   https://www.facebook.com/canadiabanklao
       
ໜ່ວຍບໍລິການ ຊັ່ງຈ່ຽງ      
  ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ:   ທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ - 15:30 ຕອນແລງ.
  ທີ່ຢູ່:   ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  ໂທລະສັບ:   +856-21 256 279
  ລະຫັດ SWIFT:   CADILALA
  ອີເມວ:   info_lao@canadiabank.com
  ເວັບໄຊທ໌:   https://www.canadiabank.com.la
  Facebook Page:   https://www.facebook.com/canadiabanklao
       
ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງຈອງ      
  ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ:   ທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ - 15:30 ຕອນແລງ.
  ທີ່ຢູ່:   ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, (ປໍ້ານໍ້າມັນ ປທທ ດົງຈອງ)
  ໂທລະສັບ:   +856-21 463 345
  ລະຫັດ SWIFT:   CADILALA
  ອີເມວ:   info_lao@canadiabank.com
  ເວັບໄຊທ໌:   https://www.canadiabank.com.la
  Facebook Page:   https://www.facebook.com/canadiabanklao
       

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.