ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຂອງທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ປີ 2024

ລ/ດ. ວັນທີ ຄວາມໝາຍ
1 01 ມັງກອນ 2024 (ວັນຈັນ) ພັກປີໃໝ່ສາກົນ
2 12 ກຸມພາ 2024 (ວັນຈັນ) ພັກບຸນປີໃໝ່ຈີນ
3 08 ມີນາ 2024 (ວັນສຸກ) ພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ
4 15-16 ເມສາ 2024 (ວັນຈັນ-ວັນອັງຄານ) ພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ
5 17-18 ເມສາ 2024 (ວັນພຸດ-ວັນພະຫັດ) ພັກຊົດເຊີຍບຸນປີໃໝ່ລາວ
6 01 ພຶດສະພາ 2024 (ວັນພຸດ) ພັກວັນກໍາມະກອນສາກົນ
7 22 ກໍລະກົດ 2024 (ວັນຈັນ) ພັກວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
8 15 ພະຈິກ 2024 (ວັນສຸກ) ວັນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ
9 02 ທັນວາ 2024 (ວັນຈັນ) ວັນສະຖາປານາ ສປປ ລາວ (ວັນຊາດ)

ໜາຍເຫດ

ຖ້າຫາກວ່າໃນວັນພັກ ທາງລັດຖະການ ນີ້ກົງກັບວັນອາທິດ, ທາງທະນາຄານ ຈະຊົດເຊີຍເປັນອີກ 1 ມື້ ຂອງມື້ທັດໄປ (ຄືວັນຈັນຂອງມື້ທັດໄປ) ເພື່ອເປັນການທົດແທນ.

 

Canadia Bank Lao Ltd. Heaf Office
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ.

ໜ່ວຍ 7, ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ລະຫັດ SWIFT: CADILALA ໂທລະສັບ: (+856)-21 227 999

ເພີ່ມເຕີມ »

 
Canadia Bank Plc. Head Office
Canadia Bank Plc.

315 Preah Ang Duong, Street 110, 12000 Phnom Penh, Cambodia. contact@canadiabank.com.kh

ເພີ່ມເຕີມ »

 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ການສົ່ງມອບບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດກວ້າງຊຶ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຂອງນະວັດຕະກຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.