ໜ້າຫຼັກ | ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ແບບຟອມຕ່າງໆ | ອີເມວ

  

 
       
 
   
     
 
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຊື້
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຂາຍ

CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CB 15,138
GBP CB 17,366
AUD CB 9,857
CNY CB 2,220
THB CB 447.02
USD CB 15,006
CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CA 15,214
GBP CA 17,702
AUD CA 10,048
CNY CA 2,242
THB CA 450.17
USD CA 15,037

 
     
   
   
   
   
     
 

ລາຍງານສະຖານະທາງການເງິນ


ຊື່ບົດລາຍງານ ພາສາ ຟາຍ ຂະໜາດ
ແບບຟອມສະໝັກງານLao, Englishpdf0.35 MB
 
 
ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ©2016.| Tel: +856-21 227999, Fax: +856-21 227888, E-Mail:info@canadiabank.com.la | SWIFT Code: CADILALA