ໜ້າຫຼັກ | ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ແບບຟອມຕ່າງໆ | ອີເມວ

  

 
       
 
 
   
     
 
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຊື້
ສະກຸນເງິນ ຕົວຫຍໍ້ ອັດຕາຂາຍ

CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CB 15,138
GBP CB 17,366
AUD CB 9,857
CNY CB 2,220
THB CB 447.02
USD CB 15,006
CCRCD RTTYPE BCYRATE
EUR CA 15,214
GBP CA 17,702
AUD CA 10,048
CNY CA 2,242
THB CA 450.17
USD CA 15,037

 
     
   
   
   
   
     
 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ທະນາຄານແຄນາເດຍລາວ ຈໍາກັດ

 

ທີ່ຕັ້ງ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໜ່ວຍ 7 ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ: +856-21 227999, ໂທລະສານ: +856-21 227888.

ອີເມວ: info_lao@canadiabank.com

ເວັບໄຊທ໌: www.canadiabank.com.la

ລະຫັດ SWIFT: CADILALA

ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ - 15:30 ຕອນແລງ. 


 
 
 
ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ©2016.| Tel: +856-21 227999, Fax: +856-21 227888, E-Mail:info@canadiabank.com.la | SWIFT Code: CADILALA