ໜ້າຫຼັກ | ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ແບບຟອມຕ່າງໆ | ອີເມວ

  

 
       
     

ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າງໆ

ແຈ້ງປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງໃນປີໃຫມ່ ຈີນ-ຫວຽດນາມ 2022.
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງຊາບວ່າ, ເນື່ອງໃນວັນປີໃໝ່ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ທາງທະນາຄານແຄນນາເດຍລາວ ຈະປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຈັນ, ວັນທີ 31.01.2022 ຫາ ວັນພຸດ, ວັນທີ 02.02.2022 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນ ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 03.02.2022.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ອວຍພອນແກ່ບັນດາລູກຄ້າທຸກທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກສົມປາຖະໜາທຸກປະການ. 
 

 

 
 
ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ©2016.| Tel: +856-21 227999, Fax: +856-21 227888, E-Mail:info@canadiabank.com.la | SWIFT Code: CADILALA