ໜ້າຫຼັກ | ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ແບບຟອມຕ່າງໆ | ອີເມວ

  

 
       
     

ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າງໆ

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນມອບເງິນ 50 ລ້ານ ກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານ ພະຍາດCOVID-19

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານ ພະຍາດCOVID-19 ເປັນຈໍານວນເງິນ 50 ລ້ານກີບ ທີ່ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021.

ພວກເຮົາຈະຜ່ານວິກິດຄັ້ງນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ.

 
 
ທະນາຄານແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ ©2016.| Tel: +856-21 227999, Fax: +856-21 227888, E-Mail:info@canadiabank.com.la | SWIFT Code: CADILALA